Artiklar - Övriga - 22. december 2021

Investeringar i vin 2021: Ett galet år!

När året går mot sitt slut är det dags att se tillbaka på ett galet år för vininvesterare på alla fronter.

Slutet av året närmar sig - och vilket år!

År 2021 har varit ett händelserikt år, med en mängd händelser som kommer att gå rakt in i historieböckerna. Trump-anhängare stormade Capitol Hill, USA drog tillbaka sin militära närvaro från Afghanistan, Elon Musk och Richard Branson duellerade om att skicka de första turisterna till rymden, samtidigt som "Perseverance", en så kallad Mars Rover, har susat runt på den röda planeten och tagit bilder. 

Europa står inför sin värsta energikris sedan 1980-talet, men innan dess kan vi njuta av fotbolls-EM 2020 och OS 2020 - 2021 (!!). COVID-19 har fortsatt att vara den dominerande rubriken. Ja, och dessutom blev 2021 också året då britterna äntligen frigjorde sig från EU. 

Med andra ord har 2021 varit ett betydelsefullt år som nu går mot sitt slut. Det ger oss anledning att stanna upp och se tillbaka genom vininvesterarens glasögon.  

Nedan kan du läsa vår rapport om året med fokus på var och en av våra huvudkategorier. Med en globaliserad värld kan internationella händelser av ovanstående kaliber faktiskt också påverka vinhandeln, och världens vinhandlare 2021 är ett kapitel för sig.

År 2021 har varit ett händelserikt år, med en mängd händelser som kommer att gå rakt in i historieböckerna. Trump-anhängare stormade Capitol Hill, USA drog tillbaka sin militära närvaro från Afghanistan, Elon Musk och Richard Branson duellerade om att skicka de första turisterna till rymden, samtidigt som "Perseverance", en så kallad Mars Rover, har susat runt på den röda planeten och tagit bilder. 

Europa står inför sin värsta energikris sedan 1980-talet, men innan dess kan vi njuta av fotbolls-EM 2020 och OS 2020 - 2021 (!!). COVID-19 har fortsatt att vara den dominerande rubriken. Ja, och dessutom blev 2021 också året då britterna äntligen frigjorde sig från EU. 

Med andra ord har 2021 varit ett betydelsefullt år som nu går mot sitt slut. Det ger oss anledning att stanna upp och se tillbaka genom vininvesterarens glasögon.  

Nedan kan du läsa vår rapport om året med fokus på var och en av våra huvudkategorier. Med en globaliserad värld kan internationella händelser av ovanstående kaliber faktiskt också påverka vinhandeln, och världens vinhandlare 2021 är ett kapitel för sig.

Investeringar i vin

Bourgogne

Bourgogne är den största kategorin enligt vår rekommendation om portföljsammansättning*, och dess dyra viner har bara blivit dyrare under det senaste året - till stor glädje för dem som har investerat i denna kategori.

Trenden har varit tydlig på marknaden: det har aldrig druckits så mycket och så bra vin som under 2021. Konsumtionen av de bästa vinerna verkar ha flyttat från restauranger till privata hem under världens låsning, medan reserestriktioner med mera förmodligen samtidigt har bidragit till att skjuta behovet av självförtjusning i höjden.

Ovanstående motsvarar 2019 års årgång från Bourgogne, som å ena sidan är historiskt dålig när det gäller producerade volymer, medan kvaliteten å andra sidan har varit historiskt god. Detta var förresten något vi lyfte fram redan i april i år när vi förutspådde kraftigt stigande priser.

Knapphet, kvalitet och därmed efterfrågan har drivit upp priserna tidigare än väntat och påverkat de omgivande årgångarna. Låga skördar och hög kvalitet har lett till hög efterfrågan och vissa viner som nästan är omöjliga att hitta någonstans på marknaden.

Det har lett till kraftigt höjda priser och en YTD-avkastning för alla Bourgogneviner hos RareWine Invest på strax under 19 %. 

Vi har därför skickat ut ett meddelande till flera investerare om att det kan finnas attraktiva försäljningsmöjligheter i detta sammanhang som gör det lämpligt att undersöka möjligheten att ta hem vinster och/eller återinvestera. Utgångspunkten för långsiktiga vininvesteringar har inte ändrats på något sätt, men en onormalt hög årlig avkastning som denna kan vara relevant för vissa investerare att vidta åtgärder, vilket vi naturligtvis kommer att göra och vi hjälper gärna till. Kontakta din portföljrådgivare om vi ska diskutera dina alternativ.  

Framtiden för vininvesterare som är exponerade mot Bourgogne kan mycket väl erbjuda ytterligare ett lukrativt scenario. Skörden 2021 resulterar nämligen, på grund av vårens nattfrost, i historiskt små produktioner, vilket kan bidra till att skapa ännu mer konkurrens om redan knappa volymer. 

Vi kan till och med se fram emot en Bourgogne-torka under de kommande åren, där de betydligt minskade volymerna är så svåra att få tag på att även de omgivande årgångarna kommer att vara mer efterfrågade än vanligt. Vi ser samma bild med 2020 års årgång, där de första betygen börjar komma in, vilket tyder på ännu en stor årgång när det gäller kvalitet, men med små kvantiteter tillgängliga.  

*40 % Bourgogne, 30 % Champagne, 15 % Italien, 10 % övriga världen, 5 % Bordeaux. 

Investeringar i vin

Champagne

Liksom i Bourgogne har yttre omständigheter påverkat handeln med Champagne och därmed priserna på tillgängliga kvantiteter. 

I samband med en global nedstängning och en blockerad Suezkanal är det knappast förvånande att de globala leveranskedjorna är under astronomiskt tryck. 

Trycket har också drabbat Champagnevärlden, där hela leveranskedjor från producent till konsument förmodligen aldrig tidigare har upplevt en sådan brist på Champagne. Producenterna står inför stora utmaningar när det gäller att få ut nya viner på marknaden på grund av bristen på råvaror som glas och förpackningar. På grund av de ovan nämnda strama leveranskedjorna har de stora distributörerna antingen tagit slut eller har svårt att få varorna distribuerade på den globala marknaden. Även när de lyckas är det till historiskt höga fraktkostnader.

Samtidigt innebar återöppnandet av det globala samhället att konsumenterna kunde återgå till sina vanliga sociala vanor, inklusive resor. Gästerna återvände således till barer, restauranger och evenemang, med massiv konsumtion av champagne som följd. 

Som en konsekvens av ovanstående har champagnepriserna minst sagt skjutit i höjden, vilket gör champagne till den kategori som har den överlägset högsta avkastningen 2021. YTD-avkastningen för all Champagne i portföljer som förvaltas av RareWine Invest nådde en rekordhög nivå på 39 %. 

Precis som för Bourgogne kan det också finnas möjligheter att ta hem vinster på utvalda Champagner. Om du har tankar i denna riktning trots en rekommendation om en längre

Tidshorizont rekommenderar vi också att du diskuterar möjligheterna med din portföljrådgivare. Vi övervakar ständigt marknaden för exceptionella försäljningsmöjligheter och kontaktar enskilda investerare om vi anser att investeringspremisserna för ett visst vin har förändrats avsevärt. Trots extraordinära avkastningar på kort sikt förblir champagne en långsiktig investering.

Winemag publicerade förresten 15/12-2021 en spännande artikel om Champagnes knapphet under de kommande åren. Läs den här, och bli mycket klokare på vad de kallar "A Perfect Storm of Disruptions Will Create a Global Champagne Shortage".

Investeringar i vin

Italien

Under flera år har Italien varit en framträdande "underdog" på vinscenen - så mycket att vi i början av 2021 separerade Italien från kategorin Övriga världen och ändrade vår standardrekommendation. Tidigare var den 20 % av resten av världen. Nu är det 15 % Italien och 10 % Resten av världen till priset av att Bordeaux-rekommendationen minskas med hälften till 5 %*.

Medan Bourgogneviner, till exempel, bara har blivit mer ouppnåeliga de senaste åren. Kvaliteten på de bästa italienska vinerna har gradvis förbättrats under åren. I synnerhet har italienska viner blivit attraktiva alternativ för många vindrickare. Som ett resultat av detta har italienska viner fått en ännu bättre plats i det fantastiska rampljuset. 

Det produceras enorma mängder vin i Italien, och man måste välja med omsorg. I synnerhet Piemonte- och Toscana-regionerna drar till sig mest uppmärksamhet när det gäller investeringsviner. Här finns bland annat Barolo, Brunello di Montalcino och inte minst den ständigt växande skaran av Super Toscanas.     

Vi har inte sett samma utmaningar när det gäller bristen och leveransproblem bland italienska viner. Ett växande intresse för just dessa viner och en stark återhämtning på vinmarknaden i allmänhet har också inneburit att avkastningen har varit hög i Italien. YTD-avkastningen på alla italienska viner i portföljer som förvaltas av RareWine Invest ligger för närvarande på 14 %.

*Förr: 40 % Bourgogne, 30 % Champagne, 20 % Övriga världen, 10 % Bordeaux.

Nu: 40 % Bourgogne, 30 % Champagne, 15 % Italien, 10 % övriga världen, 5 % Bordeaux.

Investeringar i vin

Rest-of-World

Rest-of-World är den något mer godtyckliga kategorin som innehåller viner som inte passar in i de andra kategorierna - särskilt amerikanska viner och whisky. 

Handelskriget mellan EU och Trump-administrationen ledde bland annat till amerikanska strafftullar på flera europeiska varor, inklusive majoriteten av europeiskt vin*. En strafftull som gjorde viner dyrare för amerikanska konsumenter över en natt har med största sannolikhet lett till ett ännu större inhemskt fokus på amerikanska viner. Denna inriktning har bestått under hela 2021 och kommer sannolikt att fortsätta långt in på 2022. 

Whisky, som för investeringar ofta förknippas med högre risk än vin, har också blivit berömd ur ett globalt perspektiv. Inklusive i synnerhet skotsk och japansk, som är vårt primära fokus. Den ökande populariteten och nya yngre generationer av whiskykonnässörer innebär också att whisky för investeringar blir alltmer populärt, inte minst bland dem med en något högre riskprofil, eftersom avkastningen på whisky kan vara mycket attraktiv. 

Amerikanska viner väger dock tyngst i kategorin Rest-of-World, som har gett en avkastning på 12 % YTD. 

*Italienska viner och champagne har av outgrundliga skäl undantagits.

Bordeaux

De annars imponerande och berömda Bordeaux-vinerna har gradvis blivit allt mindre viktiga i vår investeringsverksamhet. I korthet beror detta främst på överutbudet och producenternas bristande vilja att sänka priserna till en nivå som överensstämmer med utbud och efterfrågan. Du kan läsa mer om detta här

Vårt fortsatta fokus på kategorin är ett erkännande av att om man tittar på rätt ställen och investerar under rätt förutsättningar finns det fortfarande potential att hitta. Den har dock varit mer eller mindre begränsad till Petrus, Le Pin och En Primeur de senaste åren. 

Med detta sagt har Bordeaux i portföljer som förvaltas av RareWine Invest haft ett särskilt bra år, förmodligen hjälpt av den allmänna uppgången på vinmarknaden. Avkastningen på Bordeaux-viner som förvaltas av RareWine Invest har på årsbasis landat på hela 14 %. 

RareWine Invests åsikt

För att avsluta där vi började måste det sägas att 2021 har varit ett galet år med alla mått mätt.

Vi har haft ett år med exceptionell avkastning i alla kategorier och vi har haft nöjet att nå ut till flera investerare med unika försäljningsmöjligheter. Om du vill ta hem en vinst, även om investeringshorisonten inte är uttömd, tveka inte att kontakta din portföljrådgivare för att diskutera möjligheterna. 

YTD har 640 positioner sålts, vilket gett en genomsnittlig realiserad avkastning på 18 % för dessa investerare. Förutom att det är en bra avkastning bekräftar detta likviditeten på marknaden och vinets starka investeringsegenskaper.

Samtidigt som vi tillsammans med investerarna firar den starka avkastningen, både den realiserade och den potentiella, uppmanar vi till försiktighet och rekommenderar att man håller sig trogen sin investeringsstrategi och de grundläggande principer som vininvesteringar bygger på: solid och stabil avkastning, låg risk, exceptionell motståndskraft och en lång tidshorisont. 

Sammantaget har 2021 YTD resulterat i en genomsnittlig avkastning på 18,8 % när alla viner inkluderas. Även viner som har lagts till i portföljerna först 2021 och som ännu inte har börjat stiga i pris. 

Trots ett fantastiskt år förblir förutsättningarna oförändrade, och så även vår syn på vininvesteringar.

Ta kontakt med RareWine Invest

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt