Vanliga frågor och svar

Här nedan hittar du kortfattade svar på de vanligaste frågorna om vininvesteringar, bl.a. om varför vin är en så bra investering, den förväntade avkastningen på din investering och hur det går till att investera rent praktiskt.

Scroll
FAQ

Vin som investering

 • VARFÖR ÄR VIN EN BRA INVESTERING?

  Tack vare en konstant produktion, en ökande efterfrågan p.g.a. ett växande intresse och köpkraft, sjunkande utbud p.g.a. pågående konsumtion, kvalitet som ökar i takt med att vinet mognar och en årlig prisökning på nya årgångsviner ökar priset på fina viner med tiden och kan därmed fungera som investering.

 • VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR GÄLLER FÖR ATT INVESTERA I VIN?

  Att investera i vin kräver goda kunskaper om både vin och vinhandel och förutsätter att du köper och säljer vin till attraktiva priser. Det kräver också att vinet lagras på rätt sätt. Tidigare har vininvesteringar varit förbehållet stora vinsamlare och professionella vinkommissionärer.

  RareWine har över tio års erfarenhet av att handla med exklusiva och sällsynta viner, en omfattande marknadsinsikt, ett internationellt handelsnätverk och ett eget lager med en kapacitet på över en halv miljon flaskor.

  Det betyder att RareWine Invest kan erbjuda alla möjligheten att investera i vin till marknadsvillkor för att alla ska kunna investera.

 • VILKA VINER ÄR DET LÄMPLIGT ATT INVESTERA I?

  I princip är det bara lämpligt att investera i stora årgångar av toppviner som har upphöjts av vinkritikerna och som har en lagringspotential från välkända producenter med gott renommé. Det betyder att mindre än 0,1 % av den globala produktionen kvalificerar sig som investeringsvin.

  Dessutom ska du helst investera i viner som är i perfekt skick i hela lådor som har förvarats på rätt sätt, och vinet måste givetvis ha ett attraktivt pris både i förhållande till marknaden i allmänhet och till jämförbara viner.

 • VAD SKA JAG TÄNKA PÅ OM JAG VILL INVESTERA I VIN?

  RareWine Invest känner till fallgroparna och finns till hands för att hjälpa dig med allt från investeringsråd, sammansättningen av din portfölj, inköp av viner till marknadspris utan punktskatt och moms, lagring i ett tullager, löpande rådgivning samt köp och försäljning av vin.

  Om du inte själv handlar med eller investerar i vin på yrkesmässig nivå ska du se till att få de bästa professionella investeringsråden – var uppmärksam på kostnaderna för rådgivning, köp/försäljning och löpande tjänster.

Avkastning, strategi och risker

 • HUR HÖG AVKASTNING KAN JAG FÖRVÄNTA MIG NÄR JAG INVESTERAR I VIN VIA RAREWINE INVEST?

  Med utgångspunkt i vår ingående kunskap om vinmarknaden och en stabil bakgrund inom investeringar förväntar vi oss att en långsiktig investering i vin ger en årlig avkastning på mer än 8 %, med relativt låg avkastning under de första åren och högre avkastning med tiden.

  Tidigare avkastning utgör inte någon garanti för kommande avkastning, och den faktiska avkastningen kan skilja sig från förväntningarna. Du ska komma ihåg att avkastningen på din vininvestering kan bli negativ.

 • HUR MYCKET SKA JAG INVESTERA?

  Den lägsta investeringen är 10 000 euro men vi rekommenderar att du investerar minst 40 000 euro, eftersom det ger dig fler möjligheter när det gäller att välja vilka viner du vill investera i, garanterar en bättre riskfördelning och sänker kostnaderna.

 • VAD ÄR DEN REKOMMENDERADE INVESTERINGSHORISONTEN?

  Vi rekommenderar en investeringshorisont på minst fem år eftersom en längre tidsperiod ger jämnare avkastning och lägre risk. Det är möjligt att investera med kortare tidshorisont, och det går att får hög avkastning på kort tid, men med tanke på den kortare perioden är risken då högre. Med några få undantag ska du inte förvänta dig att få betydande någon avkastning under det första eller andra året.

 • VILKA VINER INGÅR I DEN OPTIMALA PORTFÖLJEN?

  För att få högsta möjliga avkastning till lägsta risk rekommenderar vi att du sätter ihop en bred portfölj med olika investeringsviner. Den bör främst omfatta yngre omogna viner och, i mindre utsträckning, mogna viner, främst från Bourgogne och Champagne, tillsammans med några italienska, amerikanska och tyska viner samt några utvalda Bordeaux-viner, likörviner och spritdrycker.

  En egenskap som alla viner ska ha är att de, förutom att uppfylla investeringskriterierna för viner, även ska drickas kontinuerligt och bara i mindre utsträckning vara föremål för spekulation – något som särskilt är fallet för yngre omogna viner.

 • VILKA ÄR RISKERNA MED ATT INVESTERA I VIN?

  Tidigare har investeringsviner gett en högre avkastning och varit föremål för en väsentligt lägre risk än aktier, och under de senaste tio åren har den riskjusterade avkastningen på investeringen för vin varit högre än för aktier.

  De största riskfaktorerna i samband med vininvesteringar är dålig rådgivning, allt för höga inköpspriser, felaktig lagring, allt för låga försäljningspriser och allt för höga löpande kostnader.

Priser, kostnader och administration

 • HUR MYCKET KOSTAR DET ATT KÖPA VIN SOM EN INVESTERING?

  Vinet säljs till marknadspris* utan några tillägg för handels- eller mäklarkostnader, och köpet är inte beroende av att du köper till några andra tjänster.

  Investeringsråd i samband med köp av vin för investering ingår.

  *Marknadspriset motsvarar inte företagets inköpspris. Marknadspriset bedöms som ett arbitrage mellan det försäljningspris som kan erhållas vid en viss tidpunkt på den professionella marknaden och som grund av interna och externa handelsuppgifter.

 • HUR MYCKET KOSTAR LEVERANSEN?

  Leverans till tullagret Nordic Freeport i o Vester Hassing, norr om Ålborg, är gratis. Leverans till Sverige och resten av Europa är möjlig, men då tillkommer betalning av tullavgifter, punktskatt, moms och leveranskostnader.

 • VILKA ÄR DE LÖPANDE KOSTNADERNA?

  När du investerar i viner är det också förknippat med försäkrings- och lagringskostnader. Om vi utgår ifrån att du anlitar Nordic Freeport för att lagra ditt vin är priset 0,7 % av portföljens årliga värde. På så sätt lagras vinet under dokumenterat optimala förhållanden och du slipper riskera att vinet förlorar i värde eller skadas. Dessutom är vinet helförsäkrat.

 • HUR MYCKET KOSTAR DET ATT SÄLJA VINET?

  Vi rekommenderar att du tecknar ett förhandsavtal med RareWine Invest om kommissionsförsäljning, så att du kan få en förmånlig kommissionskurs för endast 5–10 % av försäljningspriset. På så sätt har vi ett ömsesidigt intresse av att få högsta möjliga pris för dina viner – det är både enkelt och säkert.

  Om du väljer att inte teckna ett avtal om kommissionsförsäljning med RareWine kan du sälja vinet själv. När du själv står för försäljningen tillfaller hela försäljningspriset säljaren. Tänk dock på att försäljning via traditionella auktionshus oftast medför kostnader på 30–40 % av försäljningspriset och är förknippat med ett antal operativa riskfaktorer.

 • Värdering av portföljer

  Alla viner som förvaltas av RareWine Invest och lagras på Nordic Freeport värderas minst fyra gånger per år. På så sätt får vininvesterare uppdaterad information via vår investeringsplattform MyRareWineInvest.  

  Värderingen baseras på handelsdata i realtid från RareWine Trading, ett företag inom RareWine Group som specialiserar sig på handel med sällsynta och fina viner. RareWine Trading är ett av de största handelsföretagen i världen när det gäller sällsynta och exklusiva viner. Dessutom används uppgifter från tredjepartsleverantörer för bedömningen av vin, till exempel wine-searcher.com, Acker och den brittiska vinbörsen Liv-Ex. 

  Detta förfarande har upprättats för att garantera säkerhet och öppenhet när man investerar hos RareWine Invest. 

 • KYC / AML

  För att kunna erbjuda en ansvarsfull tjänst följer RareWine Group tillämpliga principer för KYC / AML (Know your customer / Anti money laundering). Detta innebär att vi kommer att be dig om identifiering när du skapar ett konto och en portfölj hos oss.

 • Försäljning av vin/avyttring

  När du vill sälja enskilda positioner eller hela din portfölj kan RareWine Trading effektivt sälja den till vårt globala nätverk av handlare, kunder, samlare etc. 

  För att säkerställa transparens när du säljer ditt vin eller din spritdryck granskas alla affärer av en tredjepartsinstans (Deloitte), vilket garanterar att angivna försäljningspriser motsvarar de faktiska försäljningspriserna.

Lagring

 • HUR SKA VINET LAGRAS?

  Vinflaskorna måste lagras liggande vid en konstant temperatur på cirka 12 grader och en luftfuktighetsnivå på cirka 75 %. De får inte utsättas för direkt solljus eller vibrationer.

 • ERBJUDER RAREWINE INVEST LAGRING AV VIN?

  Ja. RareWine Invest har tillgång till Europas enda offentliga tullager för vin och sprit, som drivs av ett oberoende företag under namnet Nordic Freeport och en lagringskapacitet på över 2 500 000 flaskor vin under optimala förhållanden.

 • ÄR VINET FÖRSÄKRAT?

  Vin som lagras på Nordic Freeport är självklart försäkrat. Om vinet skulle skadas eller gå förlorat återköps eller ersätts det till en kurs på 110 %.

 • GÅR DET ATT KOMMA OCH INSPEKTERA SITT VIN?

  Ja, Nordic Freeport är öppet kl. 10–15 varje vardag, och det går att komma och inspektera, leverera och hämta sitt vin under våra öppettider. Meddela ditt besök minst en arbetsdag i förväg.

Ägarskap

 • VEM ÄGER VINET?

  I egenskap av investerare är det du som köper vinet som också äger det.

 • KAN JAG VÄLJA ATT SÄLJA ELLER DRICKA MITT VIN?

  Ja, som ägare av vinet är det helt upp till dig om du vill sälja eller dricka vinet. Du ska dock komma ihåg att om du har tecknat ett avtal om kommissionsförsäljning för att få ett attraktivt pris vid kommande försäljning måste du betala en straffavgift som ligger i nivå med kommissionsavtalet om du väljer att dricka vinet.

 • HUR GARANTERAS MIN ÄGANDERÄTT?

  Varje investerare tilldelas ett unikt kundnummer när deras vin lagras av Nordic Freeport.

  Vinet paketeras på en eller flera pallar som är tydligt märkta med kundnumret och med en tydlig angivelse om att det ägs av en tredje part, med hänvisning till kundlistan.

 • VAD HÄNDER OM RAREWINE, RAREWINE INVEST ELLER NORDIC FREEPORT UPPHÖR MED SIN VERKSAMHET ELLER GÅR I KONKURS?

  Om RareWine eller RareWine Invest upphör med sin verksamhet eller går i konkurs är det oväsentligt eftersom det är du som investerare som äger vinet. Nordic Freeport kan därför fortsätta att bedriva sin verksamhet utan några förändringar.

  Alla varor som lagras på Nordic Freeport är tydligt märkta med ägarens unika kundnummer, så det går alltid att säkerställa investerarens äganderätt – även om Nordic Freeport skulle gå i konkurs.