Förstå dynamiken på vinmarknaden

Nordic-Freeport-800x600.jpg

Att ge sig ut på en resa genom vinmarknadens fängslande värld avslöjar ett landskap med komplexitet och fluktuationer. I den här artikeln fördjupar vi oss i den komplicerade dynamik som formar vinmarknaden och ger insikter i dess ständigt föränderliga natur och de strategier som är nödvändiga för att lyckas. Från skiftande trender till geopolitiska influenser utforskar vi de krafter som animerar denna gåtfulla värld och ger dig ett verktyg för att navigera i strömmarna av vininvesteringar.

När du investerar genom RareWine Invest får du tillgång till vår investeringsplattform, myRareWineInvest. Här kan du följa utvecklingen av din portfölj och få insikter om vinmarknaden. Det är dock viktigt att förstå de prismätvärden som kännetecknar vin.

värderingen
Wine-cellar-920x1100.jpg

Förståelse för den faktiska värderingen av vin

Världen för investeringar i fina viner är ett landskap som präglas av nyanser och komplexitet, där värdet är en viktig indikator som återspeglar den aktuella utbudsdynamiken, allt beroende på handelsdata från tredje part som den ansedda brittiska vinbörsen, Liv-ex, och den berömda wine-searcher.com.

Vår investeringsplattforms prisindikationer bygger på enkla data som de som nämns ovan, och fungerar som en kompass för potentiella investerare. Det är dock viktigt att inse att dessa indikationer inte är definitiva marknadsvärden. I verkligheten skiljer sig marknadens konkreta puls från dessa datadrivna approximationer. De dagliga transaktionernas ebb och flod kan ge upphov till fluktuationer i data, som ibland avviker från det faktiska marknadsvärdet.

Nya och uppdaterade prispunkter sänks under låg och sjunkande marknadsaktivitet, vilket gör det svårare att konsekvent upprätthålla en meningsfull marknadsbedömning och vice versa under hög och stigande marknadsaktivitet.

Mot bakgrund av detta närmar vi oss värderingen av dina viner med en avsiktlig mänsklig touch. När det är dags för dig att aktualisera en position och inleda en försäljning gör vårt team av specialister en noggrann bedömning* av dina viner. Denna personliga utvärdering är utformad för att ge den mest omfattande vägledningen för en effektiv försäljning, med hänsyn till de komplikationer som enbart siffror inte kan sammanfatta.

Relevanta uppgifter inkluderar pris, utveckling, handelsvolym, tillgänglighet, kvantitet, förpackning, ursprung, varumärke, dricksfönster, marknadsaktivitet etc. 

Att välja positioner där utbudet inte kan möta den framtida efterfrågan är viktigt för alla vininvesterare. Under de första åren efter att en flaska vin har släppts på marknaden kan dock utbudet överstiga efterfrågan - ett scenario som också har setts under globala ekonomiska nedgångar. Nyckeln ligger i att identifiera en tilltalande prispunkt som är lönsam för både den professionella köparen och säljaren vid varje tidpunkt.

Beroende på vilka typer av viner du väljer till din portfölj kan det finnas betydande variationer i investeringsstrategin. Till exempel är det betydligt lättare att köpa större mängder italienskt vin till ett relativt lågt pris per flaska, medan det är nästan omöjligt att köpa stora mängder vin till låga flaskpriser i Bourgogne. Detta leder följaktligen till olika scenarier när det gäller prisutvecklingen. Att sprida riskerna över olika positioner och regioner är fördelaktigt, precis som alla andra investeringar.

* År 2022 konstaterade ett globalt tier-three konsult- och analysföretag att RareWine Invest är bäst i klassen för att utvärdera kundernas portföljer, vilket bland annat visas av en medianvärderingsskillnad på ~0% jämfört med Liv-ex marknadspris

motiv
Anton-920x1100.jpg

Förstå köparna och deras motiv

Att förstå potentiella köpare och deras köpmotiv är avgörande när du säljer positioner från din portfölj. Från det att vinet lämnar vingården kommer det sannolikt att handlas flera gånger och potentiellt fördubblas i pris många gånger innan det når slutkonsumenten.

Som köpare är målet att komma in i processen så tidigt som möjligt och helst köpa vinet som den första köparen när det lämnar vingården. På grund av distributionsmodellen kan detta vara nästan omöjligt för de flesta, särskilt när man vill säkra investeringsvärdiga kvantiteter. Men oroa dig inte; när tiden går och mekanismerna för utbud och efterfrågan spelar in, stiger vinets pris ofta exponentiellt till förmån för investerarna på lång sikt.

När du säljer vin är det viktigt att erbjuda det till så många potentiella köpare som möjligt, inklusive professionella vinhandlare, privata samlare och andra vininvesterare. Ju fler potentiella köpare, desto större chans att få ett bra pris.

För att underlätta en framgångsrik transaktion måste försäljningspriset ligga under det rådande marknadsvärdet, så att den professionella köparen också kan göra vinst på affären när han säljer den. Vinet kommer ofta att handlas flera gånger innan det hamnar hos slutkonsumenten. Detta innebär dock inte att vinets inneboende värde har minskat, utan understryker bara vikten av att tajma försäljningen rätt. Att ha tålamod vid försäljningen är därför avgörande för att kunna utnyttja potentialen att säkra optimala priser för flaskorna.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är handeln med viner mellan investerare. Både nya och befintliga investerare tar ofta positioner, medan andra söker exit. Priset måste vara rättvist för båda parter och påverka den slutliga bedömningen när en position realiseras. Alla strävar efter att köpa till marknadens lägsta pris och sälja till dess högsta.

För att navigera i detta spänningsfält krävs en förståelse för strategisk manövrering.

I en värld där finesser spelar en avgörande roll och skärningspunkten mellan data och verklighet kan vara komplicerad, är vi fast beslutna att se till att resan genom det fina vininvesteringslandskapet präglas av tydlighet, insikt och resultat.

likviditeten
Corks-920x1100.jpg

Förstå likviditeten på vinmarknaden

Begreppet likviditet är ett vanligt problem inom samlarinvesteringar, och det skulle vara en förenkling att påstå att vinmarknaden inte påverkas av det komplicerade geopolitiska landskapet.

Det är värt att notera att ihållande nedgångar i vinpriserna under längre perioder är en anomali. Vin är en tillgång som kännetecknas av en lång investeringshorisont och det finns därför ingen anledning att få panik över värderingen på kort sikt.

Dessutom är det viktigt att inse att det finns en tröskel bortom vilken professionella bedömare anser att ett vin är för ekonomiskt attraktivt för att ignoreras, vilket leder till att de proaktivt förvärvar det.

Vin kan, till din fördel, ingå som ett lågriskelement i en investeringsportfölj i likhet med obligationer och andra kapitalbevarande tillgångar och kan bidra till att sprida risken och öka avkastningen på investeringen.

RareWine
Trading---920x1100.jpg

Förståelse för RareWines roll (som mäklare)

RareWine är ett av världens främsta företag inom vinhandel och investeringar, med investeringskunder i mer än 45 länder.

Som förmedlare och möjliggörare kommer vår huvudsakliga vinst från skillnaden mellan inköps- och försäljningspriserna när vi först säljer vinet, i likhet med alla handelsföretag. När vi hjälper en investerare att genomföra en senare försäljning tjänar vi som mellanhänder en liten procentandel av transaktionen. Denna procentsats varierar vanligtvis mellan 5 och 10 procent, beroende på hur stor portfölj som realiseras.

Utgångspunkten för vininvesteringar är en lång horisont, där vår rekommendation är minst fem år. Även om vinster kan realiseras på kort sikt är detta mer ett undantag än normen, eftersom vinpriserna påverkas av utbud och efterfrågan. Det tar ofta lång tid från det att ett vin börjar säljas på marknaden till dess att tillräckliga mängder konsumeras för att driva upp priset. Den största risken med vininvesteringar är att ha en för kort investeringshorisont.

Exempel: Om du köper en låda vin idag och har för avsikt att sälja den igen imorgon kommer inköps- och försäljningspriserna sannolikt att vara identiska, men om du räknar med vår provision kommer du att göra en förlust. Din investeringshorisont är därför avgörande för en framgångsrik försäljning.

Ett samarbete med RareWine Invest ger dig fördelen att vi tar hand om det praktiska arbetet med att bygga upp, sammanställa och förvara din portfölj, samt hjälper dig när det är dags att realisera din avkastning.

Genom vårt omfattande nätverk inom vinindustrin ger vi unik tillgång till investeringsvärda viner som kan vara svåra att få tag på, särskilt i större kvantiteter. Beroende på vår position i värdekedjan och de volymer vi kan förvärva kan vi ibland erbjuda investeringsvärdiga kvantiteter till marknadens lägsta priser. Även om du kan ha kontakter för bättre prissatta enskilda flaskor, garanterar köp via RareWine att du köper från samma plats och till samma pris som professionella vinhandlare.

Vinerna lagras i tullager genom Nordic Freeport, och vi hjälper till med bedrägeribekämpning. Att värdera ett vin baserat på data är en sak, men att realisera dess värde i en faktisk transaktion är något helt annat.

Genom RareWine Tradings globala försäljningskanaler erbjuder vi en förstklassig lösning som hjälper dig att effektivt realisera din investering, till skillnad från många andra plattformar för vininvesteringar. Detta ger optimala förutsättningar för både köp och försäljning*.

* För att säkerställa transparens när du säljer ditt vin eller dina spritdrycker granskas alla affärer av en tredjepartsinstans (Deloitte), vilket garanterar att angivna försäljningspriser motsvarar de faktiska försäljningspriserna.