Varför vin är den perfekta investeringen

Scroll
Efterfrågan
Efterfrågan
Lär dig varför vin är den perfekta investeringen video

Tusentals år av marknadsefterfrågan fortsätter

Vin är en av världens äldsta och mest efterfrågade lyxprodukter och har sen Antikens Grekland och Romarriket alltid varit eftertraktat bland kungligheter, adel och de övre samhällsklasserna. De bästa och mest exklusiva lyxvinerna utgör mindre än 0,1 % av världens totala vinproduktion. De dyraste och mest sällsynta lyxvinerna är också statussymboler och stark tillväxt i antalet rika och superrika i världen gör att efterfrågan, och därmed priset, ökar år efter år.

Titta på videon: Varför investera i vin?

Investering

Historiskt är vin den bästa investeringen

Vin är en perfekt investering eftersom risken är betydligt lägre än för investeringar på aktiemarknaden. Medan aktiekurserna kan stiga en dag och sjunka nästa dag, ger vin en stabil avkastning år efter år och sjunker ytterst sällan i värde. Sedan 2004 har Bourgogneviner gett en avkastning på 651% 1 och Champagne 483% 2, medan aktiemarknaden med en avkastning på 412% 3 har gett en betydligt lägre avkastning under samma period. Detta gör vin till en bättre och mer tillförlitlig investering än både fastigheter och aktier.

Marknadsresultat sen 2004

1: Liv-ex Burgundy 150
2: Liv-ex Champagne 50
3: MSCI World net total return i EUR.

Kontinuitet

+ 8 % årlig avkastning

Den årliga avkastningen för vin har varit + 8 % under de senaste 16 åren och det förväntas att priset kommer att fortsätta att stiga i samma takt. Det beror på en kombination av flera faktorer, däribland begränsad konstant produktion, ökad efterfrågan, pågående konsumtion och ökade produktionskostnader.

 • Konstant produktion

  Konstant produktion

  Produktionen av de bästa och mest exklusiva vinerna är mycket begränsad och världens bästa vingårdar är redan helt planterade, så dessa områden kan inte utökas vilket innebär att den ökade efterfrågan inte kan besvaras med ökad produktion utan endast genom högre priser.

 • Ökande efterfrågan

  Ökande efterfrågan

  Efterfrågan på dyra och exklusiva viner ökar betydligt. o Det beror på att det blir allt fler välbärgade människor i världen och ett ökat intresse globalt för vin, särskilt i de ”nya” ekonomierna, däribland i BRIC-länderna där en ny generation av rika efterfrågar lyxvaror i allt större utsträckning.

 • Pågående konsumtion

  Pågående konsumtion

  Vår dagliga konsumtion av vin minskar kontinuerligt utbudet, vilket leder till stigande priser på de återstående flaskorna. Den pågående konsumtionen är därför en viktig parameter och ofta en förutsättning för stigande vinpriser. Därför är det viktigt att ta den pågående vinkonsumtionen i beaktande när man investerar i vin.

 • Stigande kostnader

  Stigande kostnader

  Vin är en jordbruksprodukt och när vinproduktionen inte kan utlokaliseras och när uppfattningen är att maskiner inte kan ersätta världens skickligaste vinproducenter stiger produktionskostnaderna. Därför kommer vinpriset att stiga åtminstone i linje med den allmänna prisutvecklingen, så därför är vin säkrat mot inflation.

Stabilitet

Sätt dig i en stark position om det uppstår en kris

Finanskrisen är det perfekta exemplet på vininvesteringarnas motståndskraft mot kriser och svåra tider. Från november 2007 till april 2009 halverades börsens värde nästan1, medan vinpriset uppträdde helt annorlunda. Här stagnerade priset först efter en period av ökning. Faktum är att det aldrig gick sämre än att champagne sjönk med endast 3,6 %, när det gick sämst efter Lehmann Brothers-kraschen, och Bourgogne sjönk bara med 0,9 %.

Som jämförelse kan nämnas att det tog fyra år från finanskrisens topp innan aktiemarknaden hade återhämtat sig helt och hållet och återgått till samma nivå som före krisen2.

Coronapandemin är också ett bra exempel på att vin är en stark tillgång i kristider. Även aktiemarknaden gick bra under Coronakrisen, som dock till stor del är sporrad av den globala, lösa penningpolitiken och det faktum att nationella banker, pådrivna av politiska ingripanden, har upprätthållit och stimulerat både företag och marknaden i allmänhet. Något som det inte finns någon garanti för kommer att hända när nästa kris eller "black swan" slår till.

För aktiemarknaden tog det fem år att hämta sig från toppen på finanskrisen till att vara tillbaka på samma nivå som före krisen.

Vin som investering ger både en högre avkastning än aktiemarknaden och är också väldigt motståndskraftigt under kristider.

Ur ett historiskt perspektiv har vin gett hög avkastning under goda tider och bevarat kapital under dåliga tider.

Trots den låga risken har vin gett högre avkastning än både aktiemarknaden och fastigheter under de senaste 18 åren.

Vin kan med fördel ingå som en lågriskinvestering i en portfölj i likhet med obligationer och andra kapitalbevarande tillgångar och ge bättre riskspridning och öka avkastningen på investeringen.

Finanskrisen 2007-2009

1: Från november 2007 och de följande 17 månaderna sjönk nettoavkastningen för MSCI World med 46,9 % beräknat i euro.

2: I början av marts 2013, fira år efter att nettoavkastningen för MSCI World var som lägst (beräknat i EUR) i april 2009, var aktiemarknaden på samma nivå som före krisen i november 2007.

Kapitalbevarande
Kapitalbevarande

En stark och kapitalbevarande tillgång

Med en vininvestering erhåller du en tillgång som inte bara ger stabil och god avkastning, men också en sådan som besitter unika kapitalbevarande egenskaper. Det gör vin till den perfekta investeringen oavsett om du vill öka eller bevara din förmögenhet.

Vin har starka kapitalbevarande egenskaper eftersom det är en produkt utan skulder. Det kommer inte förlora sitt värde över en natt. Med andra ord kan man säga att om vinet var efterfrågat igår, kommer det även att vara efterfrågat imorgon och kommer därför sällan att förlora sitt värde.

Även vinpriser är känsliga mot externa faktorer, men betydligt mindre än t.ex. aktier. Om man räknar in den nuvarande coronakrisen har aktiemarknaden genomgått fyra korrigeringar* sen finanskrisen 2007–2009. Varje gång har vinet bevarat stabila priser, tappat lite i värde och till och med ökat i värde. I ljuset av detta finns det inga historiska fakta som pekar på att vinpriser faller när aktiemarknaden är i kris. Om värdet sjunker är det endast tillfälligt och under en begränsad tid.

Det innebär att en vininvesterare kommer att få stabil och solid avkastning under goda tider och starka kapitalbevarande egenskaper under kriser, korrigeringar och till och med vid recession.

* En korrigering av aktiemarknaden innebär en plötslig nedgång av värdet med mer än 10 %

Läs om hur covid-19 påverkar vinmarknaden

Kvalitet
Kvalitetssäkring
Se videon om vår vindetektiv

RareWine Invests vindetektiv skyddar din investering

I takt med de stigande vinpriserna och det faktum att priserna på de dyraste vinerna har stigit långt över 30 000 euro blir det även lönsammare att producera falska viner. Produktion av falska viner är en relativt ny företeelse, och vi som största leverantör av investeringsviner i Skandinavien tar detta problem på största allvar. Alla viner som handlas via RareWine Invest kontrolleras av vår vindetektiv, som i samband med detta arbete har byggt upp ett av världens största bildarkiv av sällsynta och dyra viner. Idag innehåller arkivet fler än 100 000 högupplösta bilder av båda äkta och falska viner, som skyddar din investering mot förfalskningar.

Vår vindetektiv Mads Pedersen arbetar endast med kvalitetssäkring och bedrägeribekämpning på RareWine. I nära samarbete med vinproducenter och auktionshus, bland andra, arbetar han varje dag för att göra världen säkrare för vininvesterare.

Mads Pedersen är idag bland Europas skickligaste i sin yrkeskategori och hans bedrägeribekämpning är internationellt erkänd.

Titta på videon: Vindetektiven Mads Pedersen

Avkastning på investeringen

14 Bra investeringsviner

Med tiden har avkastningen på investeringar i vin gjort skäl för termen investeringsvin. Det finns många exempel på viner med stigande priser som har varit bra investeringar, och i ett vidare perspektiv har vin historiskt slagit den globala aktiemarknaden.

Aktiemarknaden sägs vara effektiv och aktiekurserna stiger och faller därför varje dag när ny information tillgängliggörs och marknadens humör pendlar.

Därför är aktiemarknaden ibland väldigt volatil, vilket medför ökad risk.

Vin är en mycket stabilare investering.

Det finns mycket färre händelser som påverkar vinpriserna och antalet händelser som sänker priserna är begränsade.

Istället ökar priserna i stadig takt med ökad efterfrågan och den kontinuerliga konsumtionen som minskar utbudet.

Vinerna nedan är exempel från befintliga, verkliga portföljer.

Investerarna har köpt viner genom RareWine Invest baserat på RareWine Invests rekommendationer.

Värderingspriserna motsvarar försäljningspriset för viner på den globala marknaden och har meddelats investerarna via My RareWine Invest. 

År 2015 fokuserade den amerikanska affärstidningen Forbes på vininvesteringar och jämförde vin med aktier vid den tidpunkten.

Forbes jämförde en portfölj med olika investeringsviner med marknadsindexet S&P 500 över en tjugoårsperiod, och resultatet blev att investeringsviner hade gett dubbelt så hög avkastning på investeringen jämfört med aktier under perioden 1993–2013.

Vin Köpt Värdering Avkastning
2007 d'Auvenay Auxey Duresses Blanc Bourgogne €750 Okt 2019 €2.000 Jun 2021 167% 80% Årlig
2012 Coche-Dury Corton-Charlemagne Blanc Bourgogne €1.760 Jan 2020 €3.300 Mar 2021 88% 71% Årlig
2013 Domaine Leroy Romanée St. Vivant Bourgogne €1.950 Jan 2017 €6.750 Jun 2021 246% 32% Årlig
2009 Comte Liger-Belair La Romanée Bourgogne €2.590 Jan 2019 €4.500 Feb 2021 74% 30% Årlig
2013 Domaine Leroy Richebourg Bourgogne €2.250 Jan 2017 €7.500 Jun 2021 233% 31% Årlig
2001 Armand Rousseau Gevrey-Chambertin Clos St. Jacques Bourgogne €430 Jan 2016 €925 Jun 2021 115% 15% Årlig
2000 Pol Roger Sir Winston Churchill Champagne €100 Jan 2017 €170 Apr 2021 70% 13% Årlig
2002 Salon Cuvée "S" Champagne €450 Jul 2019 €750 Jul 2021 67% 34% Årlig
1996 Dom Pérignon Champagne €220 Jan 2019 €360 Maj 2021 64% 23% Årlig
1998 Krug Vintage Champagne €130 Jan 2017 €265 Apr 2021 104% 18% Årlig
2015 Margaux Bordeaux €610 Okt 2017 €900 Apr 2021 48% 12% Årlig
2016 Tignanello Italien €59 Apr 2019 €110 Jun 2021 86% 33% Årlig
2015 Sassicaia Italien €130 Okt 2018 €210 Mar 2021 62% 22% Årlig
Brora 38YO 16th release 1977 Whisky €995 Okt 2017 €1.650 Maj 2021 66% 15% Årlig
Johnny V. Jensen.JPG

Jag anser att vininvestering är ett komplement till andra investeringar. Historiskt har det varit bra avkastning på vininvesteringar, och det tycker jag är intressant. Dessutom är det roligt att kunna investera i något som jag faktiskt är mycket intresserad av.

Johnny V. Jensen

Aalborg

Investeringsguide

Få RareWine Invests kostnadsfria guide för vininvestering

Hämta vår guide för att investera i vin. Fyll i formuläret för att få din vininvesteringsguide. Guiden ger insikt i hur man väljer ut den perfekta vininvesteringen och förklarar hur RareWine Invests investering hjälper dig att få den bästa avkastningen.