Marknadsanalyser - Övriga - 24. november 2022

Status av vinmarknaden för slutet utav 2022 - och en första titt på 2023

Analys av vinmarknaden: Är det en bra tid att investera nu? Kommer vin att vara en trygg hamn år 2023? Har förutsättningarna för marknaden förändrats?

Insikter om vinmarknaden

Snart står det 2023 i kalendern och vinmarknaden går in i det nya året med stabila vinster. Vi granskade marknaden redan i juli 2022 och undersökte vinmarknaden igen i videon nedan. Vi övervakar trots allt vinmarknaden dagligen och delar gärna med oss av dessa insikter. I slutet av videon går vi igenom olika scenarier för 2023. Du kan också hitta rekommendationer om områden att se upp för och vad du ska vara försiktig med.

Aktivera undertexter via ikonen längst ner till höger i videon.

En kort översikt av det tredje kvartalet

I augusti 2022 nådde inflationen i Europa en ny rekordhög nivå på 9,1 %. Siffran har stigit sedan november 2021 och de skyhöga energipriserna ligger delvis bakom den nya rekordhöjningen. Dessutom föll det brittiska pundet till sin lägsta nivå sedan 1985 och både brittiska och amerikanska aktier dök under tredje kvartalet.

Dessutom nådde skillnaden mellan den amerikanska dollarn och det brittiska pundet historiska höjder. Det försvagade brittiska pundet gjorde att priserna på "fina viner" blev mycket mer attraktiva för köpare i amerikanska dollar, som drog nytta av den ökade köpkraften.

Lägg därtill att IMF, Internationella valutafonden, i september 2022 meddelade att den ekonomiska avmattningen intensifierades under det tredje kvartalet på grund av hög inflation, problem med leveranskedjan och stramare villkor på finansmarknaden.

Så hur positionerar sig vininvesteringar på en marknad som domineras av stor osäkerhet?

Grundläggande förutsättningar för att investera i vin

Trots osäkerhet, makroekonomi och geopolitiska förändringar i världen har förutsättningarna för vininvesteringar förblivit desamma. Först och främst är vin en fysiskt obearbetad produkt. Vin utmärker sig genom låg volatilitet och sedan förblir det en långsiktig investering som historiskt sett har visat sig vara motståndskraftig mot till exempel stigande inflation och recession.

Utbud och efterfrågan är också viktigt, och tillväxten av potentiella framtida köpare är en annan spännande faktor. Enligt Knight Franks Wealth Report kommer vi inom de kommande fem åren att se en ökning med cirka 25-30 % av antalet UHNWI (Ultra High Net-Worth Individuals) i världen. Dessa grundläggande förutsättningar har förblivit desamma - även under tidigare ekonomiska nedgångar.

runeAnalyse_1920x1280.jpg

En bild av marknadsläget

Som många medier har rapporterat om har vinet gjort bra ifrån sig när det gäller avkastning under de senaste åren, men vi måste betrakta vinmarknaden med kritiska ögon. På en utmanande marknad har vin stigit med 14,3 % YTD, enligt det breda indexet FineWine-1000 från Liv-Ex. Vi håller fortfarande på att avgöra om vi befinner oss i stormens öga eller om stormen snart kommer att drabba finansmarknaderna på allvar.

Men kommer den positiva trenden för vin att fortsätta under 2023?

Om man antar att den ovan nämnda grundförutsättningen för vininvesteringar förblir oförändrad och att strategin fortfarande är långsiktig, liknar det scenarier som vi har sett tidigare.

Historiskt sett kommer det att finnas färre köpare för de dyraste vinerna på kort sikt. Mindre handelsaktivitet och färre prispunkter innebär att det kommer att bli svårare att prissätta dessa om de ska säljas vid denna tidpunkt. De blir därför mindre likvida - inte att förväxla med osäljbara. Alla vill köpa på botten och sälja på toppen, vilket i praktiken är nästan omöjligt.

Ändå är de handelsmönster vi ser just nu mycket lika de premisser som investerare köpte in sig på 2018 och 2019 - och de investerare som investerade då är några av de mest nöjda investerarna i dag.

Och även om det här året har varit lämpligt för investerare är det viktigt att komma ihåg att vin i grunden inte passar för investeringar med hög risk/hög avkastning. Vininvesteringar kännetecknas av måttlig årlig avkastning och stabilitet.

Champagne

Just nu närmar vi oss en mer normal nivå där det återigen är möjligt att köpa några av de allra bästa vinerna till ett relativt lågt pris. Champagne är till exempel en kategori som är alldeles för billig jämfört med Bourgogne och Bordeaux. Och även om vi kanske går in i en period av ekonomisk nedgång kommer champagne alltid att vara attraktivt - drivet av konsumtion och ett relativt lågt pris.

I juli 2022 tillkännagav Comité Champagne en ökning av den högsta tillåtna produktionen till 12 000 kg/ha för årets skörd. Detta är den högsta produktionen sedan 2008 års årgång och ökningen beror på en kraftig ökning av den globala efterfrågan. Samma Comité minskade den tillåtna produktionen till 8 000 kg/ha som svar på Corona-pandemin, men efterfrågan återgick snabbt till det normala. Detta väcker frågan om hur mycket de 12 000 kg/ha betyder och om det finns tillräckligt för att tillfredsställa efterfrågan. I vilket fall som helst kommer det att dröja många år innan 2022 års champagner ens når marknaden.

Bourgogne

Bourgogneviner har varit nästan omöjligt att hitta under de senaste åren - särskilt till rimliga priser och i större kvantiteter. Balansen mellan utbud och efterfrågan kommer alltid att gynna investerare på grund av den burgundiska mikroproduktionen. Förhoppningsvis kommer vi att se några möjligheter på kort sikt där ingångspris och kvantitet är attraktiva för investeringar. Bourgogne upplever en våg av årgångar med liten produktion, delvis orsakade av klimatförändringarna, vilket bara gör Bourgogne ännu mer attraktivt på lång sikt, förutsatt att det finns tillgängligt.

Italien

En annan tillgång som har visat sig vara robust i kristider är italienska viner, vilket vi till exempel såg under finanskrisen från och med 2008. Marknadssituationen liknar den vi såg för några år sedan när 2018 var ett exceptionellt år för investerare. Handelskriget och turbulensen i Hongkong utmanade 2019 och 2020. Under den perioden såg vi det italienska delindexet Italy-100 bland de bästa resultaten på den brittiska vinbörsen Liv-Ex. Detta är otvivelaktigt eftersom konsumenterna slutar bara inte att dricka vin. Italienska viner ligger i en prisklass som möjliggör en hög pågående konsumtion. Dessutom tittar vi på några mycket attraktiva årgångar från Toscana, Barolo och Barbaresco.

Bordeaux

Det är viktigt att påpeka att det fortfarande finns kategorier som investerare bör vara försiktiga med. Bordeaux är en sådan kategori. De bästa vinerna från Bordeaux, som Petrus, Le Pin eller Cheval Blanc, kommer att fortsätta att vara en bra investering på lång sikt. Men vissa av de yngre Bordeaux-vinerna kommer att vara mindre attraktiva på fem eller tio års sikt. Förhållandet mellan kvantitet och konsumtion måste vara mer attraktivt och inträdespriserna måste vara lägre.

Varför söker investerare efter vin?

Det tredje kvartalet 2022 visar att investerarna i RareWine Invest har köpt mer vin än någonsin. Investerare söker sig till vin eftersom aktiemarknaden har varit mindre attraktiv än tidigare. Investerare söker stabila och krisresistenta tillgångar. När aktiemarknaden går bra går vinmarknaden vanligtvis också bra. Men när aktiemarknaden går dåligt går det inte nödvändigtvis dåligt för vinmarknaden.

Så även om vi står inför en period då priserna inte stiger alls lika mycket som vi har vant oss vid under de senaste 1-2 åren - och även om priserna sjunker något i enskilda positioner - är förutsättningen för vininvesteringar fortfarande intakt.

Ta kontakt med RareWine Invest

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt