Marknadsanalyser - Övriga - 15. juli 2022

Analys: Status för vinmarknaderna halvvägs igenom 2022

2021 var ett ovanligt bra år för vininvesterare. Hur ser läget ut under första halvåret 2022 och hur beaktas utsikterna för världsläget?

Halvtidsstatus för 2022

Första halvåret 2022 har nu passerat, därför är det lämpligt att göra en inventering. Särskilt i en tid då finansmarknaderna har upplevt stora svängningar och framtiden därför är lite mer oförutsägbar än vanligt. S&P 500 har fallit med mer än 20 % sedan början av 2022, vi befinner oss nu officiellt i den första bear-marknaden sedan 2020.

Den engelska vinbörsen Liv-ex rapporterar det motsatta, att Fine Wine 1000-indexet har stigit med 10% från årsskiftet till idag och att vininvesteringar ligger på plus för året. På RareWine Invest är vi glada över att vininvesterarna har det bra, men samtidigt vill vi inte hjälpa till att blåsa upp en bubbla. Därför gör vi nu en inventering och ställer de frågor som bör ställas.

Grunderna för vininvesteringar oförändrade: Långsiktiga investeringar och stabilitet.

Tillbakablick på vinmarknaden år 2021

2021 var ett ovanligt bra år för vininvesterare - i själva verket var det ett bra år för de allra flesta investeringsformer. När det går bra på de traditionella marknaderna brukar vinmarknaden följa efter, vilket också var fallet 2021 med en genomsnittlig vinavkastning på nästan 20 % hos RareWine Invest. Lägg därtill att Champagne gav en avkastning på nästan 40 %.

Nu har halva 2022 passerat, det är krig i Ukraina, försörjningskedjorna är under press och inflationen är skyhög och på en nivå som inte skådats sedan 1980-talet. Det råder förstås en osäkerhet på finansmarknaderna, men detta har ännu inte fått genomslag på vinmarknaden, enligt Fine Wine 1000-indexet, som har stigit med 10 procent på ett halvår.

Många aktörer inom branschen målar därför upp en förskönad bild av vinmarknaden. Den går lätt att försvara, men på RareWine Invest vill vi hjälpa till att nyansera denna bild.

Två av grundpremisserna för vininvesteringar är stabilitet och en lång horisont, detta är givetvis aktuellt än idag. Så även om det har varit några utomordentligt bra år på kort sikt förväntar vi oss mer normaliserade förhållanden under resten av året.

Analyse-800x600.jpg

Förväntningar för 2022 - Vad är normala förhållanden?

På RareWine Invest förväntar vi oss att resten av 2022 blir en så kallad icke-händelse, där marknaden stabiliseras. De höga prisökningar som världen har bevittnat under 2021 är inte det nya normala och det förväntas till och med att vi återigen kommer att uppleva enskilda viner som då och då faller något i värde, givet världsläget.

När de mer normaliserade förhållandena inträffar kommer det att erbjuda vettiga möjligheter att komma nära några av de viner som många köpare har nekats det senaste året på grund av den extrema efterfrågan. Normaliserade förhållanden verkar naturligtvis tråkiga ovanpå rekordår, men de kommande sex månaderna kan komma att påminna mycket om 2019, som var uppföljaren till rekordåret 2018. 2019 var också ganska tråkigt, men de som köpte på sig här hör till dem som ler mest i dag.

Worst Case Scenario

Just nu är världen osäker och skulle en ny finanskris likt den 2008 bli verklighet kan det förstås få effekt på vinmarknaden. Historiskt sett är dock vin en av de starkaste tillgångarna i kristider. Åren efter 2008 tappade vinet bara några få procent jämfört med börsen och vinet var dessutom tillbaka på samma nivå efter bara ett år.

Med nuvarande världsbild i åtanke är det därför att vänta med mindre och stabila ökningar med minimala fluktuationer, vilket också kännetecknar det normala. Det vore dock naivt att anta att vin går helt gratis om en krasch som med Lehmann Brothers 2008 blir aktuell.

Analyse-800x600-01.jpg

Översikt över de fem områdena för vininvesteringar

På RareWine Invest arbetar vi med fem huvudsakliga investeringsområden: Bourgogne, Champagne, Italien, Rest of the World och Bordeaux. De förväntade framtidsutsikterna för vart och ett av dessa områden beskrivs nedan.

Bourgogne
Stabilitet och små prisökningar förväntas prägla Bourgogne under den närmaste framtiden. Detta kan innebära att det finns spännande förvärvsmöjligheter för dem som har medel att göra det. Världsläget innebär förvisso att antalet köpare för den bästa lyckan kommer att bli mindre. Det innebär att det kommer att finnas möjlighet att ta några av de mest eftertraktade vinerna från Bourgogne.

Bourgogne-investerare har under de senaste åren gynnats av små årgångar och exceptionellt hög kvalitet, vilket verkligen har drivit upp priserna. Även om Bourgogne historiskt sett alltid har stått starkt har 2021 och början av 2022 varit ovanligt bra. Trenden kvarstår dock att kvantiteterna verkar allt mindre, medan kvaliteten i det breda perspektivet ökar.

Champagne
Champagne kallas ofta för vinets svar på statsobligationer, men i spåren av Covid och pressade leveranskedjor har Champagne sett några extrema prisökningar. För några år sedan publicerade vi på RareWine Invest en analys som just pekade på att champagnepriserna skulle stiga, eftersom champagnepriserna inte hade stigit alls lika mycket som priset på druvor och jordbruksmark i Champagne.

Champagne är fortfarande ett av de mest eftertraktade områdena och här räknar vi inte med att se de stora svängningarna inom den närmaste tiden. Tvärtom kan det finnas goda möjligheter att realisera enskilda positioner på grund av den gynnsamma marknaden för Champagne. Även om krisen slår till förväntar vi oss att man kommer att uppskatta att vara exponerad mot Champagne. Om vi tar på oss de långsiktiga glasögonen har ingenting förändrats: Vi har fortfarande väldigt höga förväntningar på champagnekategorin.

Italien
På RareWine Invest har vi länge hävdat att italienska viner har gjort stora framsteg de senaste åren - både när det gäller kvalitet och investeringar. Dessutom anser vi fortfarande att italienska viner är för billiga i förhållande till kvaliteten. Inga större prishöjningar väntas inom den närmaste tiden, varför italienska viner är klassexemplet på en klassisk vininvestering. Särskilt italienska viner har en långsiktig potential men det finns ändå en lite krusiduller i detta: Under 2019, när allt annat stod stilla på vinmarknaden, var det enligt Liv-ex det italienska delindexet, Italy 100, som presterade bäst. En trend som vi också såg i våra egna böcker.

Rest of the World
Det finns inte mycket nytt under solen med kategorin rest-of-world, som främst innehåller amerikanska viner, lite Rhone, samt skotsk och japansk whiskey. Liksom i Italien dominerar den långsiktiga potentialen, medan den kortsiktiga väntas domineras av icke-händelser utan de stora fluktuationerna. Allt är alltså som det brukar i denna kategori - oavsett om vi pratar whisky eller vin.

Bordeaux
Även om Bordeaux är den kategori som fyller minst i våra rekommendationer, är det ett område som är känt för sina fantastiska viner. Prisklassen för viner från Bordeaux är dock inte särskilt lämplig för investeringar. I verkligheten kommer därför mycket få investeringsfall att bli aktuella under det närmsta halvåret. Om du redan har Bordeaux i din portfölj kan du luta dig tillbaka. Grunden för en investering i Bordeaux är oförändrad - det tar tid.

Om du som investerare har frågor om din portfölj är du som alltid välkommen att kontakta din portföljförvaltare direkt.

Om du däremot ännu inte investerar i vin och funderar på att komma igång kan du kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

Ta kontakt med RareWine Invest

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt