Artiklar - RareWine Academy

Vieilles Vignes - Vad är " gamla vinrankor " egentligen?

Begreppet "Vieilles Vignes" finns på vinetiketter på flera språk. En term som betyder mycket för marknadsföringen, men kanske mindre för själva vinet?

"Vieilles Vignes" eller "gamla vinrankor" är termer som kan användas på etiketter för att ange att druvorna till vinet i fråga har skördats från gamla vinrankor. För att vara tydlig från början: det finns inga officiella regler för vad som kan definieras som gamla vinrankor - det är bara i Barossa Valley i Australien som man har fastställt en uppsättning regler för vad som kan kallas "gamla vinrankor". I Barossa Valley finns några av de äldsta vingårdarna i världen som kontinuerligt har producerat druvor för vinproduktion. De äldsta vinrankorna är mer än 150 år gamla.

I Frankrike används ofta uttrycket "Vieilles Vignes" på etiketten, men det finns ingen definition av när producenterna får använda detta uttryck. I vissa fall kan producenten betrakta 20-åriga vinrankor som "Vieilles Vignes", medan andra producenter talar om vinrankor som är över 70 år gamla.

Vieilles Vignes Uttrycket "Vieilles Vignes" finns ofta på etiketten på en vinflaska.

Vinrankans livscykel

När man tittar på vinrankans livscykel finns det naturligtvis många faktorer som spelar roll för hur den enskilda vinrankan utvecklas. I det här tänkta exemplet börjar vi med en genomsnittlig vinranka. Beroende på druvsort, odlingsplats, odlingsmetoder osv. kan detta sedan variera:

0-3-åriga vinrankor

Under de första två till tre åren slår vinrankan rot och etablerar sig i jorden. Rötterna växer och de första grenarna bildas. Enstaka druvor kan sättas, men inte i en kvalitet som kan användas för vinproduktion. I detta skede måste vinrankan ha de bästa förutsättningarna för att växa och i många områden används bevattning i mindre omfattning för att ge vinrankan den bästa starten. Efter denna period är bevattning inte längre tillåten i många europeiska vinregioner

3-25-åriga vinrankor

Nästa åldersintervall är optimalt för vinrankan. Från en ålder på drygt 3 år till en ålder på cirka 25 år ökar både kvantitet och kvalitet. För varje år som går arbetar sig rötterna längre ner i jorden, vilket gör att vinrankan får ännu bättre näring. Ju längre rötterna går ner i jorden, desto mindre är vinrankan beroende av varierande vattenmängder under de olika årgångarna.

Det är under dessa år som vinrankan blir mer motståndskraftig så att den kan prestera bättre i alla avseenden. Det är också under dessa år som vinrankan får fler klasar med fler druvor per klas. Denna period är särskilt intressant om vinmakaren vill producera stora mängder vin, eftersom vinrankorna ger en stor avkastning. Dessa år är också viktiga för den kvalitetsmedvetna producenten. Det krävs mycket arbete i vingården för att beskära vinrankorna optimalt. Endast med rätt beskärningsarbete får man druvor av hög kvalitet.

+25-åriga vinrankor

När vinrankan är 25 år gammal börjar vi se termen "gamla vinrankor" på etiketterna för de olika sorterna. Vinrankan har nu passerat den period då den ger störst avkastning, och därför minskar avkastningen lite under de kommande åren under vinrankans livstid. Detta leder till färre druvklasar som i sin tur ger färre druvor. Även om kvantiteten minskar ökar faktiskt kvaliteten, vilket gör det särskilt intressant att fokusera på de gamla vinrankorna.

old-vines Gamla vinrankor, "Vieilles Vignes", finns i nästan alla traditionella vindistrikt.

Pre-Phylloxera - betyder före druvbladlusen.

Pre-phylloxera är en term som används för vinrankor som ännu inte har angripits av vinlusen som angrep och förstörde de flesta vinrankor i Europa i slutet av 1800-talet. Bara av denna anledning finns det inte många vingårdar i Europa med vinrankor som är mer än 100 år gamla. Det finns några få undantag där särskilt sandiga jordar har gjort det omöjligt för vinlusen att överleva.

Några få länder, främst utanför Europa, har nästan varit förskonade från angrepp av vinlus, bland annat Chile och västra delen av Australien, där det fortfarande finns många gamla vinrankor. De gamla, ursprungliga vinrankorna sägs också ge viner med bättre balans, men det tar också längre tid innan de är färdiga att konsumeras.

Vad tillför gamla vinrankor vinet?

Antalet druvor per vinstock minskar dock från år till år, vilket leder till mer koncentration i de kvarvarande druvorna. Dessutom är balansen mellan druvorna också mer optimal; syra, socker och tannin är bättre balanserade, och det färdiga vinet kommer också att erbjuda bättre smakupplevelser som ett resultat av detta.

De gamla vinrankorna, och inte minst deras rötter, är bättre förankrade i vingården. Rötterna går ner djupare, så de får mer näring.  Vissa vinmakare anser att detta ger vinet mer smak av sitt ursprung. Särskilt franska vinmakare gillar att kalla detta för "terroir".

Syftet med att vinrankan har sina rötter djupt ner i jorden är att få vatten. Ju längre ner vinrankans rötter går, desto stabilare är vinrankans vattenförsörjning. Vatten är viktigt för att vinrankan ska kunna bilda druvor och växa. Om rötterna når ner till grundvattnet är vattentillgången garanterad även under år då det inte regnar så mycket. Det skapar en stabilare nivå för vinrankan och därmed större stabilitet i produktionen av druvor och vin.

Den faktiska koncentrationen i druvorna är en logisk följd av färre druvor på samma vinstock. En högre koncentration av aromer ger dock inte alltid ett starkare vin. Tricket för vinmakaren är att utvinna aromerna på ett sådant sätt att vinet hamnar i balans. Denna balans är just nyckelordet för de flesta vinmakare som har vingårdar med gamla vinrankor. Den stabilitet som följer av att rötterna sitter långt ner och de färre men mer koncentrerade druvorna ger en bättre balans inuti druvan.

Naturligtvis blir det också en mycket lägre avkastning när vinrankorna blir gamla. Den lägre avkastningen kan snabbt bli en dålig affär om du inte kan sälja vinet till ett tillräckligt högt pris. Vinmakaren måste ständigt hålla ett öga på var brytpunkten ligger så att han kan plantera om sin vingård vid rätt tidpunkt.

Det här kan du förvänta dig av gamla vinrankor

Du kan förvänta dig viner som görs med större noggrannhet i alla delar av processen. Den låga avkastningen innebär att producenten måste ha ett starkt fokus på alla delar i processen för att säkerställa en optimal avkastning från de få druvor som de gamla vinrankorna ger.

Många viner kommer att framträda med en stor koncentration. Ännu mer kommer viner att framträda med en god balans mellan vinets strukturella element. Den bättre balansen kommer också att innebära att dessa viner har en ännu bättre utvecklingspotential. Det är inte alltid som producenterna använder begreppet på sina etiketter, men många av de bästa vinerna i världen är gjorda på druvor som skördats från gamla vinrankor. Hur som helst hittar man ofta viner med termen "Vieilles Vignes" på etiketten, men det är inte nödvändigtvis ett uttryck för kvalitet eller mycket gamla vinrankor.

Ta kontakt med RareWine Invest

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt