Artiklar - RareWine Academy

Hur länge kan Champagne lagras?

När man köper Champagne för investeringar uppstår ofta frågan, hur länge kan Champagne lagras? Få svaret här och lär dig mer om lagringspotentialen för Champagne.

Champagne är ett av de mest imponerande vinerna man kan tänka sig. Just därför är det också en kategori av viner som det verkligen är klokt att investera i. Det är dock långt ifrån alla champagner som lämpar sig för investeringar. De flesta kan dock lagras i flera år med ädla smakupplevelser som följd.

Nedan kan du läsa mer om de olika faserna i en Champagnes lagring; från det att den börjar som druvor på vinstocken, tills den är färdigställd och redo att avnjutas i källaren.

De tre faserna av Champagnemognad

Utgångspunkten när man talar om mognadslagring av Champagne är ett basvin som tillverkas av druvor som skördats i Champagne-regionen i norra Frankrike. Vinet har vid denna tidpunkt genomgått den första jäsningen, som är den alkoholiska jäsningen.

Champagne genomgår tre olika faser när det gäller lagring och mognadslagring:

  1. Först lagras det i en tank (eller fat) innan det blandas.
  2. Därefter mognar den med sediment under en längre tid i källaren innan den slutgiltigt degorgeras. Det är här som vinet genomgår en andra jäsning.
  3. Genom degorgeringen avlägsnas döda jästceller och den slutliga sötningsgraden bestäms varefter vi kan köpa champagnen och följa dess utveckling på flaskan.

Den sista fasen är definitivt den mest intressanta ur investeringssynpunkt. Först kort om de två första faserna.

1. Förvaring i ståltank eller ekfat i källaren

I källaren lagras Champagne vanligtvis i en ståltank för att bevara så mycket friskhet som möjligt. Vissa producenter lagrar i äldre ekfat för att ge Champagne mer komplexitet. Bollinger och Selosse är två av de mest kända exemplen som använder denna metod. Vinet stannar på dessa tankar eller fat tills källarmästaren blandar basvinet till den slutliga Champagnen.

I de mest extrema fallen, till exempel Krug, används vin från 10 olika årgångar och över 100 tomter i ett specifikt vin. Varje element ger sitt fingeravtryck till det slutliga vinet. Ju längre vinet står stilla här, desto mer komplexitet får det, vilket kommer till uttryck i den slutliga cuvéen. Normalt fortsätter producenten inom sex månader från denna punkt.

2. Andra jäsningen av Champagne

Nästa steg i Champagnens livscykel är den berömda andra jäsningen i flaskan. Minimikravet är att flaskan lagras i 12 månader innan den tappas och ytterligare 3 månader innan den släpps ut, men alla större champagner lagras under en längre tid. De bästa, som Cristal, har lagrats i mer än 8 år.

Inne i flaskan sker två viktiga processer till följd av den andra jäsningen. Jäsningen skapar koldioxid och därmed bubblor och tryck inne i flaskan. De döda jästcellerna lägger sig på botten av flaskan och bidrar till att skapa autolytiska toner, i en process där brödliknande toner utvecklas i Champagnen. Ju längre Champagne stannar här på jästfällningen, desto bättre uttryck av bubblorna i den slutliga Champagnen.

Champagne lagrad för andra jäsningen i Pol Rogers källare Champagne lagrad för andra jäsningen i Pol Rogers källare

3. Degorgering och lagring av den färdiga Champagnen

Att ta bort de döda jästcellerna kallas för degorgering. Därefter tillsätts dosering, som är en kombination av vin och socker. Detta bestämmer vinets slutliga sötma och stil. Härifrån börjar den verkliga utvecklingen av Champagnen i flaskan.

De absolut bästa Champagnerna har redan legat länge i källaren när de släpps ut, men de har fortfarande en stor potential framför sig. Vinerna ligger vanligtvis mellan 5 och 10 år i källaren innan de degorgering, vilket också bidrar till att skapa ett bättre vin. När dessa viner kommer ut på marknaden liknar det en grand cru vit bourgogne av den senaste årgången, som också behöver åldras innan det visar alla sina nyanse

De flesta av dessa toppchampagner når inte sin fulla potential förrän de är ungefär 20 år gamla, men de kan lätt utvecklas vackert i upp till 50 år. Priserna stiger också långsamt under de första åren efter lanseringen och börjar sedan eskalera tydligare senare. Strax efter frisläppandet är utbudet rikligt och priserna låga. Efter några år ser en stadig konsumtion till att priserna stiger och att efterfrågan ökar eftersom champagnen närmar sig sin fulla potential.

Naturligtvis beror allt på producenten och årgången. Även mycket gamla champagner stiger i pris, eftersom affektionsvärde och sällsynthet plötsligt också spelar in.

Köp ung och sälj (eller njut) senare

Som investerare med Champagne i din portfölj kan du sova gott om natten. Det är inte utan anledning som Champagne ofta beskrivs som vinets svar på statsobligationer. Konsumtionen av Champagne är enorm över hela världen och populariteten har knappast varit större. Även de talrika och innovativa kineserna har gradvis öppnat ögonen för de gyllene dropparna, och här är det framför allt de bästa och mest prestigefyllda champagnerna som efterfrågas.

För att hitta champagne som lämpar sig för investeringar måste man typiskt sett titta på de största prestigecuvéerna och de bästa årgångschampagnerna. Bland de största namnen finns Salon, Cristal, Krug, Dom Pérignon, Bollinger och Winston Churchill från Pol Roger med flera.

Dessutom förutspås betydande ökningar av champagnepriserna från flera håll under de kommande tio åren. Både produktionskostnaderna och vingårdarna i Champagne har ökat betydligt mer under de senaste 20 åren än de faktiska priserna på en flaska Champagne, vilket du kan läsa mycket mer om i denna analys av Champagnemarknaden.

Ta kontakt med RareWine Invest

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt