Marknadsanalyser - Champagne - 12. maj 2021

Bra investering: Champagne ger god avkastning på osäkra marknader

Med en avkastning på upp till + 29 % under första kvartalet blomstrar champagnekategorin på en marknad där stor osäkerhet annars plågar investerarna.

Ska du fira med Champagne på en uppvärmd marknad?

Om du har satsat på att investera i världens bästa Champagner finns det faktiskt en bra anledning att fira. År 2021 har hittills bjudit på uppsving i vinvärlden, där framför allt Champagne har utmärkt sig - och det är bland de stora husen och de bästa årgångarna som vi hittills bör hitta den största avkastningen.

Men om du är aktiv på finansmarknaderna, eller om du överväger att bli det, kommer du förmodligen också att känna av den tveksamhet och osäkerhet som många investerare för närvarande lider av. Faktum är att förhållandet mellan pris och vinst för det breda amerikanska indexet S&P 500 översteg 30 i mitten av april, vilket är den högsta nivån sedan dotcom-bubblan i slutet av 1990-talet, vilket har skapat oro på marknaderna. Kommer räntorna att stiga och ökar inflationen? Är marknaden överhettad och är priserna på aktier som andas lite teknik eller grön omställning ohållbart höga?

Frågorna är många och Champagne- eller vininvesteringar är knappast ensamma svaret på dem alla. Men om du vill trygga dig själv och dina medel är vin den perfekta alternativa tillgången och kan hjälpa dig med diversifiering, oavsett om du är ute efter avkastning eller kapitalbevarande - och Champagne är en kategori du bör hålla ett öga på.

Korkarna hoppar i Champagne

Champagnekategorin blir en alltmer intressant kategori att exponera sig för.

Den brittiska vinbörsen Liv-ex rapporterade till exempel att Champagne stod för hela 8 % av det totala handelsvärdet under fjärde kvartalet 2019. Som jämförelse kan nämnas att samma siffra endast var 3 % 2014. Under samma period ökade antalet varumärken (Liv-ex' LWIN7) med hela 160 %, vilket vittnar om att de största och mest populära varumärkena inte ensamma kan matcha efterfrågan.

2020 var också enligt Liv-ex Champagnes bästa år hittills, då Champagne 50-indexet ökade med 8,3 %. Samtidigt togs 2012 års Bollinger Grande Anneé upp på Wine Spectators årliga och ledande topp 10-lista, som bara den andra Champagnen i historien. Både de stigande priserna och denna sensationella placering på Wine Spectator ger både intryck av att Covid-19 och globala nedläggningar inte förstörde vare sig efterfrågan eller intresset så mycket som man kunde ha befarat.

Men allt tyder på att dynamiken i kategorin kommer att fortsätta under 2021 och att det finns en möjlighet att 2021 blir det starkaste Champagneåret hittills. Priset på Champagne som administreras av RareWine Invest ökade med i genomsnitt 4,4 % under första kvartalet, där många viner har haft fina tvåsiffriga prisökningar, medan många unga årgångar håller priset fast medan kvantiteter fortfarande finns tillgängliga på marknaden.

Perioden har varit hårdast för 2008 Lenoble Blanc De Blanc Chouilly som har förlorat ca 10 % av sitt värde (endast sju Champagner har förlorat värde under denna period). Bäst var 1996 års Krug Vintage där priset ökade med hela 29 %. 30 Champagner gav en avkastning på 10 % eller mer under denna period.

2009 Selosse Champagne Priset på 2009 Selosse ökade med mer än 6 % från den 29 januari till den 21 mars.

Trenderna

På det hela taget finns det ingen tydlig trend när det gäller prisökningar, förutom att det i allmänhet är stora viner från ikoniska producenter som verkligen rör sig. Generellt sett ökar priserna på de äldre årgångarna mer än på de yngre årgångarna. Detta är en ganska förutsägbar utveckling eftersom en av de viktigaste drivkrafterna bakom prisutvecklingen för Champagne är att den stora pågående konsumtionen minskar de tillgängliga kvantiteterna samtidigt som Champagnen mognar och blir ännu mer attraktiv för Champagneälskare.

Krug visar dominans

Krug, som med rätta kan beskrivas som världens bästa Champagneproducent, har nyligen visat sin dominans med sin mycket eftertraktade "vanliga" årgångschampagne kallad Krug Vintage. Priset över varje Krug Vintage som administreras av RareWine Invest* har ökat med i genomsnitt ca 11 % under de senaste månaderna. Anledningen till det ökade intresset måste kanske sökas i det kommande släppet av 2008 Krug Vintage, som är en av de sista stora 2008 års Champagnerna där vi fortsätter att vänta i spänning på släppet.

* år 1995-2006

Investera i 2004 Krug Vintage Priset på 2004 Krug Vintage ökade med 10 % från den 30 mars till den 6 maj.

Prisökningarna drivs av Asiens vakna efterfrågan på konsumtion

När priserna på vin, och i det här fallet Champagne, stiger beror det på mycket enkla marknadsmekanismer som utbud och efterfrågan - och det är just efterfrågan som har drivit upp priserna. I synnerhet i Asien har efterfrågan ökat och trenden drivs av konsumtion, och Asien i fråga, inklusive Kina, Taiwan och Hongkong, är av särskilt intresse för Champagneinvesteraren. Världens efterfrågan på Champagne ökar, vilket till exempel återspeglades när 2018 var det år då det för första gången på över 100 år dracks mer Champagne utanför Frankrikes gränser än innanför, enligt Champagnekommittén. Storbritannien och USA är Champagnes två största exportmarknader, som under 2019 köpte 26,9 miljoner respektive 25,6 miljoner flaskor vardera. Som jämförelse importerade de östasiatiska länderna här ca 14 miljoner flaskor, varav Kina, Taiwan och Hongkong endast stod för ca 4,7 miljoner. Det finns med andra ord en enorm outnyttjad potential i denna region, och med den senaste tidens ökande efterfrågan från just dessa marknader kan det tyda på att intresset för Champagne i Asien ökar.

Vi rekommenderar: Investera i Champagne

Vi har en stående rekommendation om att investera i Champagne - till den grad att vi rekommenderar att så mycket som 30 % av din vinportfölj ska bestå av mousserande droppar. Champagne har historiskt sett upplevt fina prisökningar samtidigt som risken varit extremt låg, vilket är anledningen till att kategorin ofta kallas för vinvärldens statsobligation. Men vi tror fortfarande att Champagneinvesterare fortfarande har de bästa tiderna som väntar, och med den senaste utvecklingen av efterfrågan från öst tyder det på att denna utveckling redan har börjat.

Läs också: Champagneinvesteringar är attraktiva som aldrig förr

Samtidigt har flera respekterade branschmedier, däribland Decanter, rapporterat att Champagnepriserna onekligen kommer att stiga i framtiden. Orsaken till detta måste förklaras av att priserna direkt från producenterna inte har ökat lika mycket som produktionskostnaderna.

Om detta sätts i relation till en allmänt ökande efterfrågan och en enorm asiatisk marknad som verkar börja få smak för Champagne, så ser framtiden för Champagne som kategori oerhört spännande ut.

Samtidigt måste man också räkna med att Covid-19 någon gång kommer att nå sitt slut, med avskaffande av restriktioner och öppnandet av nattklubbs- och restauranglivet som följd - något som med största sannolikhet kommer att öka efterfrågan ytterligare och som också har potential att ge en stark uppgång på kort sikt.

Ta kontakt med RareWine Invest

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt