Marknadsanalyser - Övriga - 25. augusti 2023

Analys av marknaden för fina viner: Navigera mellan värde och verklighet

2023: Ett skifte i dynamiken på vinmarknaden. Inflationen förändrar investeringarna. Utforska det föränderliga landskapet.

Efter ett par år då det verkade som om ”sky is the limit” för vininvesterare, har 2023 inneburit vissa korrigeringar från de extrema prisnivåerna. Liv-ex rapporterar en nedgång på över 10% för Bourgogne och Champagne, medan Italien är ned med nästan 4% sedan årsskiftet. Inflationen har dämpat köpkraften, vilket har resulterat i det nuvarande scenariot där dynamiken mellan utbud och efterfrågan har förändrats. Den här artikeln går djupare in på marknadsmekanismerna inom vininvesteringslandskapet och understryker skälen till att hålla fast vid den ursprungliga förutsättningen att vininvesteringar är en långsiktig strävan.

Förståelse för den faktiska värderingen av vin

Världen för investeringar i fina viner är ett landskap som präglas av nyanser och komplexitet, där värdet är en viktig indikator som återspeglar den aktuella utbudsdynamiken, allt beroende på handelsdata från tredje part som den ansedda brittiska vinbörsen, Liv-ex, och den berömda wine-searcher.com.

Vår investeringsplattforms prisindikationer bygger på enkla data som de som nämns ovan, och fungerar som en kompass för potentiella investerare. Det är dock viktigt att inse att dessa indikationer inte är definitiva marknadsvärden. I verkligheten skiljer sig marknadens konkreta puls från dessa datadrivna approximationer. De dagliga transaktionernas ebb och flod kan medföra fluktuationer i data, som ibland avviker från det faktiska marknadsvärdet.

I tider av låg och minskande marknadsaktivitet reduceras också nya och uppdaterade prispunkter, vilket gör det svårare att konsekvent upprätthålla en meningsfull marknadsbedömning.

Mot bakgrund av detta närmar vi oss värderingen av dina viner med en avsiktlig mänsklig touch. När det är dags för dig att aktualisera en position och inleda en försäljning gör vårt team av specialister en noggrann bedömning* av dina viner. Denna personliga utvärdering är utformad för att ge den mest omfattande vägledningen för en effektiv försäljning, med hänsyn till de komplikationer som enbart siffror inte kan sammanfatta.

På en marknad där utbudet är större än efterfrågan ligger nyckeln i att hitta ett attraktivt pris som är lönsamt för både den professionella köparen och säljaren. För att underlätta en lyckad transaktion måste försäljningspriset ligga under det rådande marknadsvärdet, vilket ger utrymme för den professionella köparen att också tjäna pengar på affären. Detta innebär dock inte att vinets inneboende värde har minskat, utan understryker bara vikten av att tajma försäljningen på rätt sätt. Att ha tålamod vid försäljningen är därför avgörande för att kunna utnyttja potentialen att säkra optimala priser för flaskorna.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är handeln med viner mellan investerare. Både nya och befintliga investerare tar ofta positioner, medan andra söker exit. Priset måste vara rättvist för båda parter och påverka den slutliga bedömningen när en position realiseras. Alla strävar efter att köpa till marknadens lägsta pris och sälja till dess högsta. För att navigera i detta spänningsfält krävs en förståelse för strategisk manövrering.

I en värld där subtiliteter spelar en avgörande roll och skärningspunkten mellan data och verklighet kan vara komplicerad, är vi fast beslutna att se till att resan genom investeringslandskapet för fina viner präglas av tydlighet, insikt och resultat.

* Under 2022 konstaterade ett globalt tier-three konsult- och analysföretag att RareWine Invest är bäst i klassen för att utvärdera kundernas portföljer, vilket bland annat visas av en medianvärderingsskillnad på ~0% jämfört med Liv-ex marknadspris.

Att navigera dynamiken i likviditeten på vinmarknaden bland geopolitiska realiteter

Begreppet likviditet är ett vanligt problem när det gäller investeringar i samlarobjekt, och det skulle vara en förenkling att påstå att vinmarknaden inte påverkas av det komplicerade geopolitiska landskapet.

Vi ser nu vissa priskorrigeringar efter två år av betydande uppgångar. Det är värt att notera att ihållande nedgångar i vinpriserna under längre perioder är en anomali. Vin är en tillgång som kännetecknas av en lång investeringshorisont och det finns därför ingen anledning att få panik över värderingen på kort sikt. 

Som vi nämnde i vår bedömning av det andra kvartalet 2023 rådde parallella omständigheter under 2019. Efter ett anmärkningsvärt år för vininvesterare 2018 skapade handelskonflikten mellan USA och EU, oroligheterna i Hongkong och de påtagliga efterdyningarna av Brexit turbulens på de globala marknaderna, vilket påverkade likviditeten på vinmarknaden. Även om det utan tvekan var en mindre gynnsam händelseutveckling för investerarna vid den tidpunkten, har de som hade vågat sig på investeringar före och mitt i dessa utmaningar framstått som de triumferande vinnarna idag.

Dessutom är det viktigt att erkänna att det finns en tröskel bortom vilken yrkesverksamma anser att ett vin är för ekonomiskt attraktivt för att ignorera, vilket föranleder deras proaktiva förvärv. Den senaste tidens marknadsdynamik har avslöjat spännande möjligheter som förblev dolda för ett år sedan.

Dynamiken på vinmarknaden: En närmare titt på Champagne

Under de senaste åren har Champagne kommit att stå i centrum för ett brinnande intresse inom vininvesteringssfären. Denna entusiasm är utan tvekan välgrundad, med tanke på den svindlande avkastningen på 38,2% inom två år, vilket framgår av Liv-ex Champagne 50. Som den bäst presterande kategorin är Champagne därmed den som är mest känslig för marknadskorrigeringar.

Den nuvarande utvecklingen inom vinindustrin innehåller spännande avslöjanden. Champagne, i synnerhet, behåller sin framträdande plats som det mest handlade vinet i både värde och volym under den första halvan av 2023.

Liv-ex resultat belyser ett bestående intresse för champagne, en motståndskraft som bevittnas trots en tillfällig nedgång på 10,4% i Liv-ex Champagne 50-index under denna specifika fas.

Dom Pérignon 2013 är fascinerande nog den främsta vinnaren bland de mest handlade vinerna under första halvåret i år.

Bland utmanarna märks Bollinger La Grande Année 2014 och Louis Roederer Cristal 2008 & 2014, som fångade uppmärksamheten genom sin framträdande roll i budgivningen från januari till juni. Lockelsen förstärks ytterligare av avslöjandet att Louis Roederer Cristal 2014 och 2015 inte bara placerar sig i toppskiktet av de dyraste vinerna utan också är de som handlas mest aktivt inom denna kategori.

Lika betydelsefull är den anmärkningsvärda prisuppgången för Jacques Selosse Millésime 2009, med en imponerande uppgång på 43,1%. Detta fenomen understryker den ihållande lockelsen och det bestående värdet i den ständigt föränderliga världen av fina viner.

Det komplexa samspelet mellan marknadsdynamik och konsumentpreferenser formar vinlandskapet och visar hur trender och tradition möts samtidigt som värdet hittar sin resonans.

Slutsats: Håll dig trogen din ursprungliga investeringsstrategi

Det är uppenbart att marknadssentimentet för närvarande lutar till köparnas fördel, vilket understryker ett scenario med "köparens marknad". Utbudet på marknaden just nu inbjuder inte till försäljning.

I det intrikata samspelet mellan marknadslikviditet och makroekonomiska och geopolitiska förvecklingar står vi fast vid vårt åtagande att kartlägga en kurs som främjar din investeringsresa med klarsynthet, försiktighet och en skarp förståelse för de faktorer som spelar in. I grund och botten harmoniserar symfonin av investeringar och realiteter för att skapa en melodisk partitur som resonerar med både erfarna och strategiska investerare.

Ta kontakt med RareWine Invest

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt