Artiklar - RareWine Academy

Undvik fallgropar när du investerar i vin

Ta reda på hur du som vininvesterare kan undvika att göra väsentliga misstag och undvika fallgroparna med vininvesteringar ...

Under de här åren ökar intresset för att investera i vin stadigt, och det finns goda skäl till det. Det finns en stabil avkastning att tjäna om man undviker de största fallgroparna. Med det ökande intresset följer också många fördomar, myter och frågor kring ämnet. Därför har vi samlat svar på ett antal av de frågor som vi oftast ställs inför, så att du kan undvika de största fallgroparna och tjäna pengar genom att investera i vin.

Hur kvalificerar man ett vin för investeringar?

Ett villkor för att ett vin ska kunna öka i pris är, förutom att det har lagringspotential, att produktionen är begränsad och inte kan ökas genom exempelvis förvärv av nya fält. Dessutom måste vinet drickas fortlöpande, och efterfrågan måste förväntas öka i framtiden – till exempel när antalet rika människor i världen ökar och intresset för vin ökar i motsvarande grad.

Beroende på vilka kriterier som ställs upp kan högst någonstans mellan 0,1 och 1 % av världens viner komma i fråga för investeringar. Som tumregel är det de bästa, dyraste och sällsyntaste vinerna från de äldsta och mest kända producenterna som lämpar sig för investeringar. Kom ihåg att du alltid kan hitta våra rekommendationer här.

Historiskt sett har vin från Bordeaux blivit en hörnsten i klassiska vininvesteringar, men minskad efterfrågan i kombination med ökad spekulation gör att priserna idag är höga och i många fall inte motsvarar efterfrågan - åtminstone inte om vi söker efter möjlig avkastning.

Med en avkastning på 159 % har Bourgogne varit den bästa vininvesteringen de senaste 10 åren*, medan Champagne och italienskt vin på senare år har kommit in på scenen och tillsammans med Bourgognerna utgör grunden för en vininvestering 2020. Om man vill ha ännu högre avkastning och högre risk kan man också lägga till whisky, som historiskt sett har överträffat vin, i sin portfölj.

*Liv-ex Burgundy 150 EUR index under perioden maj 2010 till april 2020.

Ska jag investera i små eller stora belopp?

Redan när du investerar bör du tänka på hur du ska sälja vinerna igen. Förutom att det då måste finnas ett märke för det vin du säljer måste vinerna också vara lätta att hantera för den nya köparen, som ofta kommer att ha återförsäljning till slutanvändare i åtanke. Köp därför endast vin i perfekt skick, i hela lådor och originalförpackningar. Köp färre olika vinproducenter i större volymer, eftersom små kvantiteter ofta håller de professionella köparna borta eller så kommer de att begära rabatter. Undantaget är de finaste och mest sällsynta vinerna i världen.

Vad betyder moms för min investering?

Om du köper vin inklusive moms och du inte har något avdrag för moms - t.ex. om du investerar i gratisfonder eller genom ett företag utan momsavdrag (vanligtvis ett holdingbolag), är detta i praktiken liktydigt med att du betalar ett extra pris som motsvarar momsen i ditt land, vilket du aldrig kommer att få kompensation för. Att köpa vin med moms som inte är återbetalningsbar och som därför motsvarar att köpa aktier till ett pris av 125 (exempel - den danska momsen är 25 %), när alla andra handlar till ett pris av 100.

Som privatperson är ditt enda alternativ för att investera i vin utan moms att få vinerna levererade tullfritt och befriade från skatt och moms till ett tullager. RareWine Invest driver Nordic Freeport norr om Ålborg i Danmark, som är det enda tullager i EU som gör det möjligt för privatpersoner att lagra vin och spritdrycker utan tullar, skatter och moms.

Hur ska investeringsvin lagras?

Vinet bör förvaras vid en stabil temperatur på mellan 11 och 14 grader och en luftfuktighet på mellan 70 och 80 %. Trots detta får vinerna inte utsättas för solljus eller vibrationer från exempelvis tung trafik.

Få personer som investerar i vin ansvarar själva för lagringen och låter istället vinerna lagras i ett externt vinlager, där man förutom de rätta förhållandena även för en loggbok över temperatur och luftfuktighet samt säkerhet, larm och försäkring. På grund av den storskaliga verksamheten är priset för detta ofta lägre än om du skulle kunna lagra själv. Dessutom bör även hanteringen av vinet beaktas.

I Danmark finns det en handfull vinlager som erbjuder lagring av vin, men endast Nordic Freeport har status som tullager och kan därmed erbjuda lagring av vin utan tull, skatt och moms, vilket är en förutsättning för en optimal investering. Nordic Freeports pris för lagring, hantering och försäkring beror på mängden vin och ligger på mellan 0,5 % och 1,0 % av vinets värde per år.

Vad kostar det om jag lagrar investeringsvin själv?

Ur ekonomisk och praktisk synvinkel är det oftast inte tillrådligt att lagra vinet själv. Men om du ändå överväger att lagra ditt eget vin bör du fastställa en budget för vad det kostar att inrätta en egen vinkällare och/eller köpa vinskåp och bära de löpande kostnaderna för hyra, elförbrukning, underhåll, försäkring och inbrottslarm. Beroende på vilken lösning du väljer kostar det årligen mellan 1,5 % och 4 % av vinets värde att förvara en flaska vin med ett inköpspris på ca 150 euro i din egen "källare".

Många glömmer att ett fel på kylsystemet kan leda till plötsliga och oåterkalleliga skador på vinet. Därför bör du installera ett larmsystem för övervakning av temperatur och luftfuktighet. Systemet bör kunna föra en loggbok så att du kan förse framtida köpare med dokumentation för korrekt förvaring. Du måste dock vara beredd på att alla inte accepterar inofficiella loggböcker som bevis för lagringshistorik, eftersom det finns otaliga exempel på att lagringshistorik fabriceras, om t.ex. källaren har varit för varm under en tid. Så kom ihåg att om kylsystemet går sönder bör du kunna få tag på en tekniker med kort varsel - även om du är på resande fot.

Slutligen måste du själv avgöra om du vill bo ovanpå en skattkammare som ökar risken för inbrott och rån. Det är inte utan anledning som de flesta väljer att förvara särskilt dyra smycken och klockor i ett kassaskåp i stället för hemma. Och kom ihåg att om du själv förvarar vinet hemma måste tull, moms och skatt betalas och därmed försvinner vinsten.

Hur lång investeringshorisont bör jag förvänta mig?

Vininvesteringar är i princip långsiktiga och underhållsfria investeringar. Du måste räkna med en investeringshorisont på minst 5 år och helst 10 år. De stora svängningarna från dag till dag eller från månad till månad förekommer sällan. Därför bör du inte förvänta dig någon större avkastning under de första åren. Daghandel är således förbehållen professionella vinhandlare, som tjänar pengar på oklanderliga handelsfärdigheter mer än på fluktuationer i dagspriserna, vilket gör daghandel med vin till en omöjlighet ur ett klassiskt investeringsperspektiv.

Det händer dock att det uppstår situationer som kan ge den välinformerade investeraren en överavkastning. När man närmar sig helgdagar, som till exempel det kinesiska nyåret, kan efterfrågan kortvarigt explodera och vissa viner kan tillfälligt säljas långt över marknadspriset

Ta kontakt med RareWine Invest

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt